• Gminny Konkurs Artystyczny

     • Idea

     • Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach ma ogromny zaszczyt zaprosić Państwa uczniów do udziału w Gminnym Konkursie Artystycznym GKA.

      GKA, czyli Gminny Konkurs Artystyczny to konkurs skierowany do uczniów klas 4-8 ze Szkoły Podstawowej z Gminy Komorniki. Głównym założeniem GKA jest stworzenie przestrzeni do podejmowania twórczych inicjatyw przez uczniów oraz zainspirowanie młodzieży do doskonalenia umiejętności działań twórczych w określonym temacie. Dynamiczny rozwój w sferze edukacji ukierunkowuje nas pedagogicznie na poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w pracy z dziećmi i młodzieżą. Każdego roku tematyka konkursu będzie związana z innym obszarem. Ideą konkursu jest wyzwalanie działań artystycznych uczniów polegających na swobodnym tworzeniu oraz własnej interpretacji obserwowanych zjawisk społecznych.

      Koordynatorzy:

      Kamil Wnuk

      Sylwia Manowska

       

      Zespół Przedmiotów Artystycznych Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach

      Zespół ds. Promocji Szkoły Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach