• Idea

    • Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach ma ogromny zaszczyt zaprosić Państwa uczniów do udziału w Gminnym Konkursie Artystycznym GKA.

     GKA, czyli Gminny Konkurs Artystyczny to konkurs skierowany do uczniów klas 4-8 ze Szkoły Podstawowej z Gminy Komorniki. Głównym założeniem GKA jest stworzenie przestrzeni do podejmowania twórczych inicjatyw przez uczniów oraz zainspirowanie młodzieży do doskonalenia umiejętności działań twórczych w określonym temacie. Dynamiczny rozwój w sferze edukacji ukierunkowuje nas pedagogicznie na poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w pracy z dziećmi i młodzieżą. Każdego roku tematyka konkursu będzie związana z innym obszarem. Ideą konkursu jest wyzwalanie działań artystycznych uczniów polegających na swobodnym tworzeniu oraz własnej interpretacji obserwowanych zjawisk społecznych.

     Koordynatorzy:

     Kamil Wnuk

     Sylwia Manowska

      

     Zespół Przedmiotów Artystycznych Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach

     Zespół ds. Promocji Szkoły Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach