• Idea

    • Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach, Zakład Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, Centrum Praktyk Edukacyjnych i centrum Kultury Zamek w Poznaniu mają przyjemność zaprosić Szkoły Podstawowe z woj. wielkopolskiego na konkurs matematyczny.

     Celem projektu jest zwiększenie ilości osób propagowania i rozwijania kultury matematycznej wśród uczniów szkół podstawowych z woj. wielopolskiego. Istotą Matematycznego Laboratorium Kultury jest: poszerzenie i popularyzacja kultury matematycznej wśród uczniów, motywowanie nauczycieli do pracy z młodzieżą w formie aktywizowania i uczenia matematyki (edukacja matematyczna). Dla rozwoju naukowego Wydziału Studiów Edukacyjnych oraz nauczycieli matematyki Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach o charakterze diagnostyczno-weryfikacyjnym, których celem jest wypracowanie przesłanek teoretycznych i metodycznych koncepcji pracy wychowawczo-dydaktycznej. Przyczyniają się do pogłębiania i poszerzania zakresu wiedzy oraz metod dydaktycznych w rzeczywistości edukacyjnej matematyki w woj. wielkopolskim.

     Projekt jest realizowany po raz czwarty i składać się będzie z:

     1. warsztatów z konkursem (mecz) dla kl. 7-8, 
     2. seminarium naukowego dla nauczycieli.
      

     Prowadzące warsztaty zastosują heurystyczne metody rozwiązywania problemów, które stymulować mają uczestników do poszukiwania rozwiązań, do nowych wyzwań. Mają stworzyć warunki do odkrycia nowej  wiedzy i myślenia  twórczego. W trakcie warsztatu przybliżone zostanie uczniom pewne zagadnienie  związane z podstawą programową matematyki (Szkoła Podstawowa). Temat warsztatów uczniowie poznają dopiero w chwili ich rozpoczęcia. Następnie zostanie rozegrany konkurs (mecz) matematyczny, w którym wezmą udział drużyny reprezentujące poszczególne szkoły, które zgłoszą swoje reprezentacje do udziału w warsztatach. Zadania przygotowane na konkurs matematyczny będą dotyczyły treści przedstawionych w trakcie warsztatów.
     Seminarium naukowe dla nauczycieli zostanie zorganizowane w czasie warsztatów i konkursu. Zostaną zaprezentowane współczesne metody dydaktyczne łączenia niezwykłego piękna matematyki, dzielenie się pasją matematyczną oraz przekazywanie wspaniałych idei, na kanwie których wznosi się dzisiejsza nauka.