• Idea Nocy Filmowej

    • Noc Filmowa jest wydarzeniem kulturalnym o charakterze dydaktyczno-profilaktycznym realizowanym w ramach Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach.

     Noc Filmowa w Szkole Podstawowej nr 2 w Plewiskach jest w ramach projektu Filmoteka Szkolna. Akcja! realizowana przez Samorząd Uczniowski.

     Koordynator Nocy Filmowej: Kamil Wnuk