• Noc Filmowa / Wieczór

     • Idea Nocy Filmowej

     • Noc Filmowa jest wydarzeniem kulturalnym o charakterze dydaktyczno-profilaktycznym realizowanym w ramach Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach.

      Noc Filmowa w Szkole Podstawowej nr 2 w Plewiskach jest w ramach projektu Filmoteka Szkolna. Akcja! realizowana przez Samorząd Uczniowski.

      Koordynator Nocy Filmowej: Kamil Wnuk