• Idea Filmoteki Szkolnej. Akcja!

    • Uwaga! Cisza na planie – AKCJA! Przekonaj się, jak film uczy świata, wychowuje i inspiruje młodych ludzi do własnej twórczości. Razem z uczniami dołączyliśmy do projektu „Filmoteka Szkolna. Akcja!”, aby skutecznie wykorzystać film w edukacji.

     Filmoteka Szkolna ma otwartą formułę, która umożliwia prowadzenie zajęć w zróżnicowany sposób, zarówno w systemie lekcyjnym (Plastyka), jak i pozalekcyjnym (Klub Nowe Media).

     Filmoteka Szkolna. Akcja! jest formą rozwijania zainteresowań i pasji o charakterze wychowawczo-profilaktycznym realizowanym w ramach Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach na rok szkolny 2017/2018, 2018/2019.

      

     Projekt prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.