• Godziny kursowania autobusu szkolnego w roku szkolnym 2021/2022 nie uległy zmianie