• Kalendarium w roku szkolnym 2023/24

    

   Termin

   Zadanie

   4 września 2023 r.

   Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

   04.09.2022 r. – 21. 01.2024 r. (20 tygodni)

   I półrocze roku szkolnego 2023/2024

   22.01.2024 r. – 21.06.2024 r. (21 tygodni) 

   II półrocze roku szkolnego 2023/2024

   25—29 września 2023 r.

   Wybory do samorządu uczniowskiego

   13 października  2023 r. (piątek)

   Ślubowanie klas I g. 8.00

   11 listopada 2023 r. (sobota) 

   Narodowe Święto Niepodległości – uroczysty apel w szkole 10.11 (piątek)

   0-1/ 2-3/ 4-6/7-8

   22 grudnia 2023 r. (piątek)

   normalny dzień pracy, skrócone lekcje + jasełka szkolne i wigilie szkolne

   23 grudnia 2023 r.– 1 stycznia 2024 r.

   Zimowa przerwa świąteczna

   19 stycznia 2024 r. 

   Ustalenie ocen śródrocznych

   12 - 25 lutego 2023 r.

   Ferie zimowe

   marzec 2024 r.

   Rekolekcje w Kościele pw. bł. Jerzego Popiełuszki

   marzec 2024 r.

   Dzień otwarty dla rodziców klas 0 i I (tzw. „Drzwi otwarte”) uzależnione od terminów OP

   28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

   Wiosenna przerwa świąteczna

   29 maja 2024 r.

   4 czerwca 2024 r.

    

   Podanie zagrożeń oceną niedostateczną oraz naganną zachowania. Informacja podana w e-dzienniku 

    Podanie ocen przewidywanych. Informacja podana w e-dzienniku 

   13 czerwca 2024 r.

   Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

    14  - 16 maja 2024 r.

   Egzaminy ósmoklasisty

   3 czerwca 2024 r. (poniedziałek)

   Dzień sportu 

   Uroczystości związane z Dniem Dziecka lekcje skrócone, uroczystość dla dzieci 

   Czerwiec 2024

   Bal ósmoklasisty

   21 czerwca 2024 r.

   Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

   26 -28 sierpnia 2024 r. 

   Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

    

   Dni ustawowo wolne od pracy:

    

   • 1 listopada 
   • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2023 r.
   • Boże Narodzenie – 23-31 grudnia 2023 r.
   • Nowy Rok – 1 stycznia 2024 r.
   • Trzech Króli – 6 stycznia 2024 r, 
   • Wiosenna przerwa świąteczna  
   • Święto Konstytucji 3 Maja – 1 i 3 maja 2024 r.
   • Boże Ciało – 30 maja 2024.

    

   Dni dyrektorskie wolne od zajęć dydaktycznych  (nie ma zajęć dydaktycznych, są tylko opiekuńczo-wychowawcze)

    

   • 13 października 2023 r. (piątek) 
   • 2-3 listopada 2023 r. (czwartek -piątek)
   • 2 maja 2024 r. (czwartek) 
   • egzaminy 8 klas -  14-16 maja 2024 r.
   • 31 maja 2024 r. (piątek)

    

    

   Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024                   

   04 września 2023 r.-  zebranie z rodzicami uczniów klas 1 -3 – godz. 17.00

    

   13 września 2023  r. –   oddziały przedszkolne – godz. 17.00

                                        - zebranie z rodzicami ucz klas 4-6  godz. 17.00 

                                        - zebranie z rodzicami ucz klas 7-8  godz. 18.00

                                         godz. 19.00 - rodzice uczniów klas 8 (w sprawie egzaminu ósmoklasisty)

    

   15 listopada 2023 r.  konsultacje  –rodzicami uczniów klas 1 -3 – godz. 17.30

                                  -  konsultacje z rodzicami uczniów klas 4-8 godz. 18.00 

                                   

    

   29 listopada – spotkani z rodzicami -  oddziały przedszkolne

    

   17 stycznia 2024 r.-  zebranie z rodzicami uczniów klas 1 -3 – godz. 17.

                                    -  zebranie z rodzicami ucz klas 4-6  godz. 17.30 

                                     - zebranie z rodzicami ucz klas 7-8  godz. 18.30

    

   20 marca 2024 -  konsultacje z rodzicami uczniów klas 1 -3 – godz. 17.00

                            -  konsultacje z rodzicami ucz klas 4-8  godz. 17.30 

                         

   24 kwietnia     – zebranie z „0” diagnozy gotowości szkolnej  (od 16.30-18.00  wg klas) 

    

    

   15 maja 2024 r.-  zebranie z rodzicami uczniów klas 1 -3 – godz. 17.00

                             -  zebranie z rodzicami ucz klas 4-6  godz. 17.30 

                              - zebranie z rodzicami ucz klas 7-8  godz. 18.30

  • Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

    

   14 września 2022  r. – zebranie z rodzicami uczniów z oddziałów przedszkolnych i klas 1 – godz. 17.00

                                      -  zebranie z rodzicami ucz klas 2-3, godz. 18.00

    

   15 września 2022 r. - zebranie z rodzicami uczniów z klas 4-5 godz. 17.00

                                    - zebranie z rodzicami uczniów 6-8  godz. 18.00

                                      godz. 19.00 - rodzice uczniów klas 8 (w sprawie egzaminu ósmoklasisty)

    

   16 listopada 2022 r. – zebranie z rodzicami uczniów klas 1 – godz. 17.00                                   

                                   - zebranie z rodzicami ucz klas 2-3,  godz. 18.00

   29 listopada 2022r. - zebranie z rodzicami uczniów z oddziałów przedszkolnych - godz. 17.00

    

   17 listopada  2022 r. - zebranie z rodzicami uczniów z klas 4-5 godz. 17.00

                                    - zebranie z rodzicami uczniów 6-8  godz. 18.00

    

   18 stycznia 2023 r.-  zebranie z rodzicami uczniów z oddziałów przedszkolnych i klas 1 – godz. 17.00

                                    - zebranie z rodzicami uczniów z klas 2-3,  godz. 18.00

    

   19. stycznia 2023 r.  - zebranie z rodzicami uczniów z klas 4-5 godz. 17.00

                                    - zebranie z rodzicami uczniów 6-8  godz. 18.00

    

   22 marca 2023 -  zebranie z rodzicami uczniów z oddziałów przedszkolnych i klas 1 – godz. 17.00

                            - zebranie z rodzicami uczniów z klas 2-3,  godz. 18.00

    

   23 marca 2023 - zebranie z rodzicami uczniów z klas 4-5 godz. 17.00

                           -  zebranie z rodzicami uczniów 6-8  godz. 18.00

    

   27 kwietnia 2023– zebranie z „0” diagnozy gotowości szkolnej  (od 16.30-18.00  wg klas)

    

   17 maja 2022 r.-  zebranie z rodzicami uczniów z oddziałów przedszkolnych i klas 1 – godz. 17.00

                              - zebranie z rodzicami uczniów z klas 2-3,  godz. 18.00

    

   18 maja 2022 r.- zebranie z rodzicami uczniów z klas 4-5 godz. 17.00

                           -  zebranie z rodzicami uczniów 6-8  godz. 18.00