• Organizacja roku szkolnego 2021/2022

   • Termin

    Zadanie

    1 września 2021 r.

    Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

    01.09.2020 r. – 16.01.2022 r. (20 tygodni)

    I półrocze roku szkolnego 2021/2022

    17.01.2022 r. – 24.06.2022 r. (23 tygodni)

    II półrocze roku szkolnego 2021/2022

    wrzesień/październik 2021 r.

    Wybory do samorządu uczniowskiego

    14października  2021 r. (czwartek)

    Ślubowanie klas Ii apel

    Apel

    11 listopada 2021r. (czwartek)

    Narodowe Święto Niepodległości – uroczysty apel w szkole 10.11

     

    22 grudnia 2021 r.

    Jasełka szkolne i Wigilie szkolne

    23 grudnia 2021 r.– 31 grudnia 2021 r.

    Zimowa przerwa świąteczna

    13 stycznia 2022 r.  (do 20.00)

    Ustalenie ocen śródrocznych

    17 -30 stycznia 2022 r.

    Ferie zimowe

    marzec 2022 r.

    Rekolekcje

    Marzec 2022 r.

    Dzień otwarty dla rodziców klas O i I (tzw. „Drzwi otwarte”) uzależnione od terminów OP

    14-19 kwietnia 2022r.

    Wiosenna przerwa świąteczna

    31 maja 2022 r.

    7 czerwca 2022 r.

     

    Podanie zagrożeń oceną niedostateczną oraz naganną z zachowania. Informacja podana w e-dzienniku

    Podanie ocen przewidywanych. Informacja podana w e-dzienniku

     

    14 czerwca 2022 r.

    Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

    16-29 maja

    8 klasy po egzaminie

    klasy 3 po Komunii (termin ustalony indywidualnie )

    Termin wycieczek kilkudniowych

    24-25-26 maja

    Egzaminy ósmoklasisty

    1 czerwca 2022 r.

    Dzień sportu

    Uroczystości związane z Dniem Dziecka lekcje skrócone, uroczystość dla dzieci

    10 czerwca 2022 r. godz. 17.00

    Bal absolwentów

    24 czerwca 2022 r.

    Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

    24-25 sierpnia 2022 r.

    Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

     

    Dni ustawowo wolne od pracy:

     

    Dni dyrektorskie wolne od zajęć dydaktycznych  (do 8 dni)

    • 15 października2021 r. (piątek)
    • 12.11.2021 r. (piątek)
    • 07.01.2022 r. (piątek)
    • 02.05.2022 r. (poniedziałek)
    • egzaminy 8 klas -  24-26 maja 2022 r. (3 dni)
    • 17.06.2022 r. (piątek)
   • Harmonogram zebrań z rodzicami 2021/2022

   •  

    8 września 2021 r. - zebranie z rodzicami  oddziałów przedszkolnych i klas 1

    • 0a - 16.30
    • 0b - 17.00
    • 0c - 17.30
    • 0d - 18.00
    • klasy 1 - 18.00

     

    15 września 2021 r.  – zebranie z rodzicami uczniów z klas 2-3, godz. 18.00

    16 września 2021 r. - zebranie z rodzicami uczniów z klas 4-8  godz. 18.00, godz. 19.00 - rodzice uczniów klas 8 (w sprawie egzaminu ósmoklasisty)

     

     

    10 listopada 2021 r.- zebranie z rodzicami uczniów klas 1 godz. 18.00

    17 listopada 2021 r. - zebranie z rodzicami uczniów z klas 2-3,  godz. 18.00

    18 listopada  2021 r. zebranie z rodzicami uczniów z klas 4-8,  godz. 18.00

    23 listopada 2021 r. zebrania z rodzicami dzieci z oddziałów przedszkolnych

    • 0a - 16.30
    • 0b - 17.00
    • 0c - 17.30
    • 0d - 18.00

     

    1 lutego 2022 r.- zebranie z rodzicami klas 1 godz. 18.00

    2 lutego 2022 r.- zebranie z rodzicami uczniów z klas 2-3,  godz. 18.00

    3 lutego 2022 r.- zebranie z rodzicami uczniów z klas 4-8,  godz. 18.00

     

    27 Kwietnia – zebranie z „0” diagnozy (-d 16.30-18.00  wg klas)

     

    4 maja 2022 r.- zebranie z rodzicami klas 1 godz. 18.00

    11 maja 2022 r.-  zebranie z rodzicami uczniów z klas 2-3,  godz. 18.00

    12 maja 2022 r.- zebranie z rodzicami uczniów z klas 4-8,  godz. 18.00

     

    31 maja  2022 r.-  konsultacja z rodzicami 1-8 godz. 18.00