• Kalendarium w roku szkolnym 2022/23

    

   Termin

   Zadanie

   1 września 2022 r.

   Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

   01.09.2022 r. – 27. 01.2023 r. (21 tygodni)

   I półrocze roku szkolnego 2022/2023

   28.01.2023 r. – 23.06.2023 r. (21 tygodni)

   II półrocze roku szkolnego 2022/2023

   26—30 września 2023 r.

   Wybory do samorządu uczniowskiego

   14 października  2022 r. (piątek)

   Ślubowanie klas I g. 8.00

   Apel godz. 10.00. kl. 0, 2,3

            godz. 11.00. kl. 4-8

   11 listopada 2022 r. (piątek)

   Narodowe Święto Niepodległości – uroczysty apel w szkole 10.11 (czwartek)

   22 grudnia 2022 r. (czwartek)

   Jasełka szkolne i Wigilie szkolne

   23 grudnia 2022 r.– 31 grudnia 2022 r.

   Zimowa przerwa świąteczna

   18 stycznia 2023r.  (do 20.00)

   Ustalenie ocen śródrocznych

   30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

   Ferie zimowe

   marzec 2023 r.

   Rekolekcje

   Marzec 2023 r.

   Dzień otwarty dla rodziców klas O i I (tzw. „Drzwi otwarte”) uzależnione od terminów OP

   6-11 kwietnia 2023 r.

   Wiosenna przerwa świąteczna

   31 maja 2023 r.

   7 czerwca 2023 r.

    

   Podanie zagrożeń oceną niedostateczną oraz naganną zachowania. Informacja podana w e-dzienniku

    Podanie ocen przewidywanych. Informacja podana w e-dzienniku

   15 czerwca 2023 r.

   Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

    23 25 Maja

   Egzaminy ósmoklasisty

   1 czerwca 2023 r. (czwartek)

   Dzień sportu

   Uroczystości związane z Dniem Dziecka lekcje skrócone, uroczystość dla dzieci

   21 czerwca 2023 r. godz. 19.00

   Bal absolwentów

   23 czerwca 2023 r.

   Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

   21-23 sierpnia 2022 r.

   Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

    

    

   Dni ustawowo wolne od pracy:

   • 1 listopada
   • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022r
   • Boże Narodzenie – 23-31 grudnia 2022 r.
   • Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r.
   • Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r,
   • Wiosenna przerwa świąteczna – 6-11 kwietnia
   • Święto Konstytucji 3 Maja – 1 i 3 maja 2023 r.
   • Boże Ciało – 16 czerwca 2023 r.

    

   Dni dyrektorskie wolne od zajęć dydaktycznych  (do 8 dni)

   • 31 października 2022 r. (poniedziałek)
   • 10 listopada 2022 r. (czwartek)
   • 22 grudnia 2022 r. (czwartek)
   • 2 maja 2023 r. (wtorek)
   • egzaminy 8 klas -  23-25 maja 2023 r. (3 dni)
   • 9 czerwca 2023 r. (piątek)

    

   Organizacja egzaminu ósmoklasisty ( wrzesień – strona CKE, strona OKE zakładka egzamin ośmioklasisty)

    23 maja 2023 (wtorek), godz. 9:00 – język polski

    24 maja 2023 (środa), godz. 9:00 – matematyka

    25 maja 2023 (czwartek) - godz. 9:00 – język obcy nowożytny

    

  • Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

    

   14 września 2022  r. – zebranie z rodzicami uczniów z oddziałów przedszkolnych i klas 1 – godz. 17.00

                                      -  zebranie z rodzicami ucz klas 2-3, godz. 18.00

    

   15 września 2022 r. - zebranie z rodzicami uczniów z klas 4-5 godz. 17.00

                                    - zebranie z rodzicami uczniów 6-8  godz. 18.00

                                      godz. 19.00 - rodzice uczniów klas 8 (w sprawie egzaminu ósmoklasisty)

    

   16 listopada 2022 r. – zebranie z rodzicami uczniów klas 1 – godz. 17.00                                   

                                   - zebranie z rodzicami ucz klas 2-3,  godz. 18.00

   29 listopada 2022r. - zebranie z rodzicami uczniów z oddziałów przedszkolnych - godz. 17.00

    

   17 listopada  2022 r. - zebranie z rodzicami uczniów z klas 4-5 godz. 17.00

                                    - zebranie z rodzicami uczniów 6-8  godz. 18.00

    

   18 stycznia 2023 r.-  zebranie z rodzicami uczniów z oddziałów przedszkolnych i klas 1 – godz. 17.00

                                    - zebranie z rodzicami uczniów z klas 2-3,  godz. 18.00

    

   19. stycznia 2023 r.  - zebranie z rodzicami uczniów z klas 4-5 godz. 17.00

                                    - zebranie z rodzicami uczniów 6-8  godz. 18.00

    

   22 marca 2023 -  zebranie z rodzicami uczniów z oddziałów przedszkolnych i klas 1 – godz. 17.00

                            - zebranie z rodzicami uczniów z klas 2-3,  godz. 18.00

    

   23 marca 2023 - zebranie z rodzicami uczniów z klas 4-5 godz. 17.00

                           -  zebranie z rodzicami uczniów 6-8  godz. 18.00

    

   27 kwietnia 2023– zebranie z „0” diagnozy gotowości szkolnej  (od 16.30-18.00  wg klas)

    

   17 maja 2022 r.-  zebranie z rodzicami uczniów z oddziałów przedszkolnych i klas 1 – godz. 17.00

                              - zebranie z rodzicami uczniów z klas 2-3,  godz. 18.00

    

   18 maja 2022 r.- zebranie z rodzicami uczniów z klas 4-5 godz. 17.00

                           -  zebranie z rodzicami uczniów 6-8  godz. 18.00