• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Plewiskach

     ogłasza

      

     1. Rekrutację dzieci z rocznika 2016 do oddziału wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 zamieszkałe na terenie Gminy Komorniki. Rekrutacja odbywa się elektronicznie                   w systemie „Nabór” dostępnym na stronie https://nabor.pcss.pl/komorniki

     Zachęcamy również do zapoznania się z Komunikatem zamieszczonym w dniu 10.02 br. na stronie Gminy Komorniki

     https://www.komorniki.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=3&dzialy=3&artykul=4881&akcja=artykul

      

     2. Zapisy dzieci z rocznika 2015 do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 zamieszkałych                   w obwodzie szkoły. Dzieci z rocznika 2016 mogą zostać przyjęte do klasy I na wniosek rodzica, po dostarczeniu zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego Zgłoszenie dzieci do klasy I odbywa się w formie tradycyjnej poprzez dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia do sekretariatu. Wniosek dostępny jest na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja klasy 1-8

     Obwód szkoły - ulice: Bazyliowa, Brzozowa, Bukowa, Bursztynowa, Cechowa, Cicha, Dojazd, Fabianowska od numeru 71, Graniczna,  Grunwaldzka od ulicy Kolejowej do granicy z miastem Poznań, Jarzębinowa, Kolejowa od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Miętowej, Klonowa, Kminkowa, Koperkowa, Krótka, Kupiecka, Kuźnicza, Lawendowa, Letnia,  Lubczykowa, Lukrecjowa, Miętowa, Miodowa, Mokra, Ogrodowa, Owsiana, Pasieki, Pasterska, Podgórna,  Południowa, Północna, prof. Jana Kozłowskiego, prof. Wacława Strażewicza, Przewozowa, Pszenna, Rolna, Rumiankowa, Słoneczna, Spokojna, Skryta, Stawna, Sucha, Szafranowa, Szałwiowa, Szczypiorkowa, Tymiankowa, Wołczyńska, Wschodnia,  Zakładowa, Zachodnia, Zacisze, Zielarska, Żytnia, Zbożowa.

      

     Termin rekrutacji i zapisów dzieci:  od 28 lutego  do 11 marca 2022 r. w godzinach pracy szkoły (7.00-15.30  oraz dodatkowo 28.02, 02.03, 07.03, 09.03 do godz. 17.00)

      

     Przy zapisie dziecka rodzic przedstawia do wglądu swój dowód osobisty oraz oryginał skróconego aktu urodzenia dziecka.

      

   • Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Komorniki

    na rok szkolny 2022/2023

     

    Lp.

    Rodzaj czynności

    Termin w postępowaniu rekrutacyjnym   

    Termin w postępowaniu uzupełniającym  

    1

    Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

    28 - 11.03.2022 r.

    04 - 09.05.2022 r.

    2

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

    14 - 18.03.2022 r.

    10 - 12.05.2022 r.

    3

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

    21.03.2022 r.

    godz. 12.00

    13.05.2022 r.

    godz. 12.00

    4

    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

    21 - 25.03.2022 r.

    13 - 17.05.2022 r.

    5

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

    28.03.2022 r.

    godz. 12.00

    18.05.2021 r.

    godz. 12.00

   • Dokumenty