• Obowiązek informacyjny RODO

  „Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Krzysztof Kozik mail. inspektor@rodo-krp.pl 

  • administratorem zbieranych danych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Plewiskach,
  • wszystkie osoby przekazujące dane osobowe konieczne do obsługi i funkcjonowania placówki mają prawo wglądu w przekazane dane,
  • zbieranie danych realizowane jest na potrzeby sytacji, które wymagają takich czynności,
  • na terenie szkoły funkcjonuje monitoring, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia, 
  • zbieranie danych jest obowiązkiem ustawowym administratora i przebywanie w terenie monitorowanym związane będzie z rejestracją wizerunku;
  • pełną treść informacji można uzyskać w sekretariacie