1. OD 29.03.2021 R. DO ODWOŁANIA NIE WYNAJMUJEMY OBIEKTÓW KRYTYCH I ZAMKNIĘTYCH
   2. Dla podmiotów, które prowadzą działalność związaną ze sportem, rozrywką i rekreacją, wynajem obiektu polegający na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i  wydarzenia sportowego jest dopuszczalny po spełnieniu łącznie następujących warunków:
    1. wyłącznie dla zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi  zawodowej w rozumieniu ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
    2. ich organizowania bez udziału publiczności.
   3. Ponadto okoliczności, o których mowa powyżej, potwierdza dokument wystawiony przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.
   4. Podmiotom, które nie spełniają warunków z ust. 1 i 2 – obiektów nie wynajmujemy.
  • Nagłówek