• HISTORIA SZKOŁY SP 2 W PLEWISKACH

   Szybki przyrost ludności we wsi Plewiska, spowodował, że dotychczas istniejąca Szkoła Podstawowa nr 1, stała się zbyt mała by móc pomieścić stale przybywających dzieci.

   W 2015 roku gminę Komorniki zamieszkiwało 25 572 osób z czego prawie 10 000 przypadało na Plewiska.  Ostatecznie, władze zdecydowały o budowie nowszej szkoły podstawowej, która rozwiązała by problem bazy edukacyjnej w Plewiskach.

   We wrześniu 2015 roku, włodarze Gminy podpisali umowę z firmą Budimex, która według projektu ABK Projekt, w ciągu 11 miesięcy od jej zawarcia, wybudowała nową szkołę. Placówka, zaprojektowana dla 600 uczniów składa się z trzech segmentów edukacyjnych. Mieszczą się w nich, 2 sale komputerowe, 3 sale językowe, 18 sal dydaktycznych, biblioteka, jadalnia, kuchnia cateringowa, hala sportowa salka korekcyjna gimnastyczna (dobudowane po roku), pomieszczenia specjalistyczne dla pedagoga, logopedy, psychologa, pielęgniarki, gabinet dyrektora, sekretariat, a także aula. Do obiektu należą (dobudowane) rok później: boisko piłkarskie, bieżnia lekkoatletyczna oraz plac zabaw i skocznia do skoku w dal.

   Budynek jest nowoczesny i przyjazny dla środowiska, o czym świadczy m.in. instalacja fotowoltaiki o łącznej  mocy 90 kWh, kotły gazowe i system ogrzewania podłogowego. Całość inwestycji, łącznie z wybudowaniem infrastruktury drogowej wyniosła łącznie 25 mln złotych.

   Uroczyste otwarcie nowej szkoły nastąpiło 1 września 2016 r.

   Oficjalny dokument świadczący o powstaniu  Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach to akt Założycielski, który jest załącznikiem do UCHWAŁY NR XVII/191/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie: założenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach.