• Listopad

   • W listopadzie uczniowie wraz z wychowawcami przygotowują prezentację osoby, która mogłaby zostać patronem Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach.

    Do dnia 15 listopada należy przygotować plakat o formacie A4 przedstawiający osobę i jej dokonania. Każda klasa może zaproponować maksymalnie dwóch kandydatów

    Kandydat na patrona szkoły powinien:
    - być narodowości polskiej
    - być postacią realną
    - jego dokonania związane są z ważnymi wydarzeniami w historii Polski

    Za wykonanie zadania każda klasa może otrzymać maksymalnie 5 punktów. Przy ocenie pod uwagę będzie brany poziom graficzny i merytoryczny prac.

    Plakaty proszę dostarczyć do opiekunek SU

   • Październik

   • Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020 kontynuuje działania w ramach Szkolnej Ligi Klas. Pierwsze zadanie dla klas 4-8 w Szkolnej Lidze Klas będzie polegało na stworzeniu wierszyka dotyczącego danego przedmiotu. Przydział tematów do poszczególnych klas zamieszczony został poniżej.

    4A - matematyka
    4B - przyroda
    5A - plastyka 
    5B - informatyka 
    5C - WDŻ
    5D - wychowanie fizyczne
    5E - obsługa i administracja szkoły (woźny)
    6A - j. niemiecki 
    6B - technika
    6C - geografia
    6D - j. angielski
    7A - biologia
    7B - j. polski
    7C - chemia
    8A - fizyka
    8B - EDB
    8C - doradztwo zawodowe

    Prace należy składać na kartkach A4 do dnia 10 października do opiekunek Samorządu Uczniowskiego.