• Historia Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach

   • 2015
    • Szybki przyrost ludności we wsi Plewiska

     Szybki przyrost ludności we wsi Plewiska

     Szybki przyrost ludności we wsi Plewiska, spowodował, że dotychczas istniejąca Szkoła Podstawowa nr 1, stała się zbyt ciasna by móc pomieścić licznie przybywających uczniów.

     W 2015 roku gminę Komorniki zamieszkiwało 25 572 osób, z czego prawie 10 000 przypadało na Plewiska.  Ostatecznie, władze zdecydowały o budowie nowej szkoły podstawowej przy ulicy prof. Wacława Strażewicza, która rozwiązałaby problem bazy edukacyjnej w Plewiskach.

   • 9.2015
    • Gmina Komorniki podpisała umowę z firmą Budimex na budowę szkoły, według projektu ABK Projekt

     Gmina Komorniki podpisała umowę z firmą Budimex na budowę szkoły, według projektu ABK Projekt

     We wrześniu 2015 roku, włodarze Gminy podpisali umowę z firmą Budimex, która według projektu ABK Projekt, w ciągu 11 miesięcy od jej zawarcia, wybudowała nową szkołę.

     Placówka została zaprojektowana dla 600 uczniów składa się z trzech segmentów edukacyjnych. Mieszczą się w nich, 2 sale komputerowe, 3 sale językowe, 21 sal dydaktycznych, biblioteka, jadalnia, kuchnia wraz z wyposażeniem, hala sportowa, salka korekcyjna-gimnastyczna (dobudowane po roku), pomieszczenia specjalistyczne dla pedagoga, logopedy, psychologa, pielęgniarki oraz gabinet dyrektora, wicedyrektora, przestronny sekretariat, a także aula wraz z nagłośnieniem i sceną. Do obiektu należą (dobudowane) rok później: boisko piłkarskie, bieżnia lekkoatletyczna oraz plac zabaw i skocznia do skoku w dal.

     Budynek jest nowoczesny i przyjazny dla środowiska, o czym świadczy m.in. instalacja fotowoltaiki o łącznej  mocy 90 kWp, kotły gazowe i system ogrzewania podłogowego. Całość inwestycji, łącznie z wybudowaniem infrastruktury drogowej wyniosła łącznie 25 mln złotych.

     Z ciekawostek należy wspomnieć, iż w trakcie prowadzonych prac budowlanych, zarejestrowano 53 obiekty archeologiczne, pozyskano 2362 fragmenty ceramiki, 1665 kości zwierzęcych pokonsumpcyjnych, 162 bryłki polepy, 5 odłupków krzemiennych, 4 kabłączki skroniowe, 11 haków żelaznych, 2 przęśliki gliniane, 5 noży żelaznych, 2 rozcieracze kamienne, 6 gwoździ żelaznych, fragment ostrza siekiery, grot żelazny, sierp żelazny, 81 fragmentów dysz glinianych. Znaleziono również 1192 bryłki żużlu oraz rudy żelaza. Zarejestrowane obiekty należy łączyć z osadnictwem wczesnośredniowiecznym.

       

   • 24.02.2016
    • Akt założycielski Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach

     Akt założycielski Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach

     Rada Gminy Komorniki uchwalą nr XVII/191/2016 r. z dnia 24 lutego 2016 roku - "Zakłada się z dniem 1 września 2016 roku publiczną szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach z siedzibą w Plewiskach, ul. Prof. Wacława Strażewicza 1".

     Uchwała Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2016 roku >>  uchwała nr XVII/191/2016

   • 4.2016
    • Powołanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach

     Powołanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach

     Dyrektorem nowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach została Pani Marlena Woźniak z Plewisk. Złożona przez nią do konkursu innowacyjna koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły wpisuje się w politykę oświatową gminy. Pani Marlena Woźniak jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada tytuł doktora w dziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki. W swojej karierze zawodowej zdobyła doświadczenie jako nauczyciel, pedagog, doradca zawodowy oraz specjalista ds. badań i analiz w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie.

     Wybrany Dyrektor już w kwietniu obejmie swoje obowiązki i rozpocznie prace nad organizacją nowej placówki.

     Nabór do nowej szkoły prowadzony był do klas 0-3.

   • 1.9.2016
    • Otwarcie Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach

     Otwarcie Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach

     Uroczyste otwarcie nowej szkoły nastąpiło 1 września 2016 r.

       

      

      

      

      

   • 1.9.2017
    • Powołanie Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach

     Powołanie Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach

     Powołanie Pani mgr Sylwi Manowskiej na Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach z dniem  1.9.2017 roku.

   • 1.9.2018
    • Powołanie Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach

     Powołanie Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach

     Powołanie Pana mgr. Jakuba Szeszuły na Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach z dniem  1.9.2018 roku.