• MegaMisja

     • W roku szkolnym 2018/2019 nasze świetlice realizowały ogólnopolski program edukacyjny - MegaMisja.

      Celem programu jest podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji nauczycieli, wychowawców świetlic oraz ich uczniów - by najmłodsi byli bezpiecznymi i świadomymi użytkownikami multimediów, a nauczyciele mieli dostęp do sprawdzonych materiałów, dzięki którym mogą prowadzić nowoczesne zajęcia dla dzieci. MegaMisja daje solidną bazę do mądrego i bezpiecznego poruszania się po świecie, w którym dzisiaj nie obędziemy się bez technologii.

       

      Podczas trwania programu zrealizowano 87 spotkań obowiązkowych i dodatkowych. Zajęcia obejmowały następujące bloki  tematyczne:

      1. Korzystanie z informacji (5 zajęć)
      2. Dziecko w środowisku medialnym  (8 zajęć)
      3. Język mediów (8 zajęć)
      4. Prawo (8 zajęć)
      5. Kreatywne korzystanie z mediów (10 zajęć)
      6. Bezpieczeństwo w komunikacji i mediach  ( 8 zajęć)
      7. Etyka i wartości komunikacji i mediach (8 zajęć)
      8. Ekonomiczne aspekty działania mediów (6 zajęć)
      9. Kompetencje cyfrowe (10 zajęć)
      10.  Mobilne bezpieczeństwo (8 zajęć)

      Dodatkowo zrealizowano:

      1.  Programowanie (8 zajęć w ramach #SuperKoderzy) 

      Przy realizacji wyzwań dzieci uczyły się, jakie treści można publikować w Internecie, jak chronić swoją prywatność, unikać niebezpieczeństw w sieci, przestrzegać netykiety i praw autorskich, jak znaleźć wiarygodne informacje w Internecie, tworzyć i obrabiać proste grafiki, dźwięki i filmy.
      MegaMisja to nacisk stawiany na współpracę między dziećmi, twórczą dyskusję w trakcie zajęć i zabawę, która przyspieszy nabywanie cyfrowych kompetencji.Poprzez udział w programie grupa główna reprezentująca naszą szkołę (klasa 2a i 2c) zdobyła dwa certyfikaty oraz wiele nagród rzeczowych (m.in dwa tablety, zestawy plastyczne, gry).

     • Zakończenie roku szkolnego

     • W dniu wczorajszym, minister Dariusz Piontkowski podpisał stosowny dokument, który potwierdza, że zakończenie roku szkolnego odbędzie się 19 czerwca.

      Dla przypomnienia przesyłam organizację zajęć w dniach 17,18,19 czerwca oraz harmonogram uroczystości zakończenia roku szkolnego.

      Poniedziałek 17 czerwca - pierwsze 4 lekcje planowo, 5 lekcja z wychowawcą (lub z innym nauczycielem zastępującym) w celu porządkowania sali lekcyjnej i innych szeroko pojętych czynności organizacyjnych.

      Wtorek 18 czerwca - Dzień Sportu, przygotowany przez nauczycieli wf. 

      Środa 19 czerwca - Uroczyste zakończenie roku szkolnego:

      8.00 oddziały ósme (również wydanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty)
      9.30 oddziały 4-7
      11.00 1-3
      12.00 - zerówki