• Powstanie Wielkopolskie

     • Uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Doroty Nowak-Włodarczyk i Agnieszki Stachowiak przygotowali audycję z okazji obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

     • Zwycięzcy Ligi Klas

     • 06 grudnia 2021 nasi zwycięzcy w Wojewódzkiej Lidze Klas : Zuzanna Szymaniak, Piotr Filipiak, obydwoje z klasy VIII d i Mateusz Matczak z klasy VII d wzięli udział w uroczystej gali zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W obecności najznamienitszych gości nasi bohaterowie odebrali gratulacje i nagrody. Opiekun merytoryczny pani Dorota Nowak-Włodarczyk przyjęła na swoje ręce nagrodę dla Szkoły – rzutnik wartości 3500,00 złotych. Jak widać nasi uczniowie walczyli także o wsparcie sprzętowe dla naszej placówki. Brawo! Nagrodę otrzymała także pani Dorota za najlepszy scenariusz lekcji WOS w skali naszego Województwa. Spośród 80 zgłoszonych scenariuszy, wybrano 5 równorzędnych, w tym scenariusz pani Włodarczyk.

     • Informacja o szczepieniach dzieci w wieku 5-11 lat

     • Szanowni Państwo, 

      przekazujemy informację Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej, Ministerstwa Edukacji i Nauki.

      Uprzejmie informujemy, że Europejska Agencja Leków zarekomendowała szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki – konsorcjum Pfizer/Biontech. Są to udowodnione dane naukowe świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych. 

      Już od 14 grudnia 2021 r. rozpoczną się szczepienia w grupie dzieci 5-11 lat. Szczegółowe informacje dotyczące schematu szczepienia wraz z kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-15-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dzieci-5-11-lat.

      Przekazujemy także link do strony, gdzie zamieszczony jest List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-oraz-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-dzieci-w-wieku-5-11-lat. Zachęcamy do upowszechnienia treści listu wśród rodziców i opiekunów, aby dzięki sprawdzonym i rzetelnym informacjom, mogli podjąć świadomą decyzję dotyczącą ewentualnego zaszczepienia swojego dziecka.

      Należy podkreślić, że przedszkole i szkoła mają obowiązek kształtowania  świadomości prozdrowotnej dzieci i uczniów również w zakresie wpływu szczepień na ich zdrowie oraz zwiększać świadomość budowania odporności zbiorowej całego społeczeństwa, czego naturalną konsekwencją jest włączenie się w działania informacyjne. Przypominamy, że obecnie są do wykorzystania w szkołach podczas lekcji przedmiotowych lub zajęć z wychowawcą opracowane materiały informacyjne dotyczące szczepień dedykowane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dostępne na stronie ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia--materialy-informacyjne. Tam też czekają już scenariusze zajęć dla klas I-III szkół podstawowych.

      W przygotowywaniu są materiały dla nauczycieli w przedszkolach, które zostaną Państwu przesłane w najbliższym czasie. W przedszkolach działania profilaktyczne powinny być podejmowane wspólnie z rodzicami dzieci.

      W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcamy do odwiedzenia https://www.gov.pl/web/szczepimysie/dzieci-5-11

      Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 można znaleźć także w:

      • mediach społecznościowych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 
      • na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie , 
      • na profilu #SzczepimySię,  
      • a także pod numerem infolinii 989.
     • Ogólnopolski konkurs WY:MYŚL KWALIFIKACJĘ

     • Ogólnopolski Konkurs WY:MYŚL KWALIFIKACJĘ cieszył się sporym zainteresowaniem. Wpłynęło aż 156 propozycji kwalifikacji dziecięcych i młodzieżowych z 76 szkół i placówek edukacyjnych. Z tego grona zakwalifikowano 91 propozycji kwalifikacji, spośród których wybrano 16 zwycięskich propozycji, w tym 8 w kategorii: Szkoła Podstawowa. Wśród tych 8 najlepszych  prac znalazły się 2 prace uczniów  naszej szkoły – praca zespołowa pod nazwą „kwalifikacja HUMOR MAN” Marharyty Budzko, Marty Skarbeckiej, Mai Skiby i Hanny Szufrajdy oraz praca indywidualna  pod nazwą „kwalifikacja SPECJALISTA MEDIALNY” Jacka Lisowskiego.  Uczniów do konkursu przygotowała pani Ewelina Wesołowska. Zarówno uczniowie jak i opiekun zostali zaproszeni do udziału w warsztatach Design Thinking Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Szczegóły – w linku. Gratulujemy!!!

     • Akcja charytatywna

     • Bożonarodzeniowe kartki dla seniorów podopiecznych

      Domu Seniora Zofia w Poznaniu przy ulicy Leszczyńskiej 73

       

      http://www.spswiatnikigorne.eu/wp-content/uploads/2020/12/ilustracja-do-akcji-kartka-dla-seniora.jpg

      W ramach akcji charytatywnej KARTKA DLA SENIORA zapraszamy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Plewiskach do czynnego uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Przesyłając życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, chcemy dodać otuchy tym, którzy na co dzień zmagają się z chorobą, cierpieniem i samotnością.

      Cel akcji charytatywnej:

      • kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej;
      • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby Seniorów, osób  starszych we współczesnym świecie;
      • rozwijanie zdolności plastyczno- artystycznych

      Warunki uczestnictwa w akcji charytatywnej:

      • w akcji charytatywnej mogą brać udział dzieci, młodzież Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach,

      Sposób wykonania pracy – kartki bożonarodzeniowej dla Seniora:

      • prace należy wykonać ręcznie (dopuszcza się pomoc rodziców, osób dorosłych w przypadku młodszych dzieci), dowolną techniką plastyczną (wyklejanie, rysowanie, malowanie itp.)
      • prace nie mogą być większe niż format A4,
      • muszą zawierać elementy związane z tradycją świąt Bożego Narodzenia,
      • na kartce należy napisać życzenia dla Seniora, powinny być one napisane ręcznie i podpisane przez autora (jego podpis i klasa),
      • wykonaną kartkę należy włożyć do koperty

      Przebieg akcji – miejsce i termin składania prac:

      I etap – prace należy składać do 17 grudnia 2021 r. do skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do szkoły,

      II etap – 20 grudnia wychowawcy klas dokonają podsumowanie zaangażowania swoich uczniów w działania w ramach wolontariatu.

      III etap – 22 grudnia przedstawiciele- wychowawcy kl. III E i II E przekażą kartki Seniorom z Domu Pomocy Zofia w Poznaniu.

      Już dziś dziękujemy za zaangażowanie w czynienie dobra na rzecz podopiecznych Domu Opieki Zofia w Poznaniu.

      Koordynatorem akcji jest Edyta Wszelaka

      – wychowawca kl. III E

      Agata Grobel

      -wychowawca klasy II E

       

     • List MEiN i MZ dotyczący szczepień dzieci w wieku 5-11 lat

     • Szanowni Państwo

      w załączeniu przekazujemy wspólny list Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczący szczepień dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. W liście ministrowie informują o rekomendacji Europejskiej Agencji Leków dotyczącej szczepień w tej grupie wiekowej. Przytaczają także dane świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych.

      Informacje zawarte w liście mają pomóc rodzicom i opiekunom w podjęciu świadomej i odpowiedzialnej decyzji dotyczącej szczepień dzieci w wieku 5-11 lat.

      List MEiN i MZ dotyczący szczepień