• Oddział dwujęzyczny

          • Z powodu niewystarczającej liczby osób, nabór do oddziału dwujęzycznego zostaje wstrzymany, a klasa nie zostanie utworzona w roku szkolnym 2019/2020.