• Sudoku

     • Luty w naszej szkole upłynie pod hasłem SUDOKU. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas 4-8 do wzięcia udziału. Zabawa polega na tym, aby w każdym tygodniu lutego uczniowie wypełnili kartę z przygotowanym sudoku (karta będzie do znalezienia w classrom). Następnie wypełniony i podpisany imieniem, nazwiskiem i klasą arkusz wrzucić do skrzynki pozostawionej w holu szkoły. Arkusze można wrzucać pojedynczo lub wszystkie razem. Osoby, które wypełnią poprawnie wszystkie arkusze, otrzymają ocenę celującą z matematyki.
      Zespół matematyczny

     • Nauczanie stacjonarne w 1-3

     • W związku z decyzją Rządu RP, nauka stacjonarna dla oddziałów 1-3 zostaje wznowiona od 18 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że uczniowie wymienionych oddziałów w pierwszy poniedziałek po feriach przychodzą planowo (dotychczoswy plan) do szkoły. Informacje dotyczące organizacji lekcji w reżimie sanitarnym zostaną przesłane do Rodziców, poprzez e-dziennik w najbliższy piątek.

      Jakub Szeszuła