• Film na zakończenie roku szkolnego 2019/2020

     • To już....zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Nie możemy spotkać się ze wszystkim z Was osobiście, dlatego zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania filmu, który przygotowaliśmy specjalnie dla Was!!! Pamiętajcie: piątek!!! 26.06.2020 o godzinie. 10.30!!! Wejdźcie w link poniżej!!! Do zobaczenia

     • Harmonogram zakończenia Roku szkolnego 2019/2020

     • Wychodząc z daleko idącą ostrożnością, podjęliśmy decyzję by na zakończenie roku szklonego, uczniowie nie przynosili indywidualnie kwiatów ani innych podarunków, będących symbolem podziękowania za pracę nauczyciela i wychowawcy. Jedynymi dopuszczalnymi przedmiotami, które będą przekazywane w formie podziękowań i nagród (głównie książkowych), mogą być rzeczy ufundowane przez Szkolną Radę Rodziców oraz Klasowe Rady Rodziców. Wszystkie przedmioty, zanim znajdą się w rękach uczniów, trafią do szkoły i zostaną profilaktycznie zdezynfekowane. Proszę być również przygotowanym na sytuację, że w przypadku gdy uczeń lub rodzic będzie chciał wnieść do szkoły kwiat lub bukiet, to obsługa zażąda odłożenia go przed budynkiem.

      Proszę pamiętać również o przygotowaniu maseczek dla dzieci, gdyż podczas poruszania się po szkole – uczniowie muszą mieć je założone.

      Do szkoły wchodzą tylko uczniowie.

      Grupy będą podzielone według osobnej wiadomości od wychowawcy klasy.

       

      8a

      8.00   wejście C (między halą sportową a stołówką) Hala sportowa

      8b

      8.45  wejście C (między halą sportową a stołówką) Hala sportowa

      8c

      9.30  wejście C (między halą sportową a stołówką) Hala sportowa

       

      10.30 – uroczyste zakończenie roku szkolnego na naszym kanale YOUTUBE - premierowa transmisja filmu dla wszystkich uczniów i rodziców naszej szkoły (uczniowie oglądają film w domu - link będzie udostępniony na stronie szkoły i  facebooku).

      9.00

      0A – I grupa     Wejście Frontowe Sala 001

      9.00

      0B – I grupa     Wejście Frontowe Sala 003

      9.30

      0A – II grupa    Wejście Frontowe Sala 001

      9.30

      0B – II grupa    Wejście Frontowe Sala 003

      11.15

      0C – I grupa     Wejście Frontowe Sala 003

      11.15

      0D – I grupa     Wejście Frontowe Sala 001

      11.45

      0C – II grupa    Wejście Frontowe Sala 003

      11.45

      0D – II grupa    Wejście Frontowe Sala 001

       

      11.00

      Klasy 1 – grupy I   Wejście Frontowe

      1a – sala 107 - M. Herkowiak

      1b – sala 112 - J. Małagocka

      1c – sala 102 – E. Begiert

      1d – sala111 – M. Michalska

      1e – sala103 – E. Wszelaka

       

      11.00

      Klasy 7 – grupy I      Wejście C (między stołówka a halą sportową)

      7a – sala 208 – A. Lipiak

      7b – sala 206 – M. Krawczyk

      7c – sala 209 – V. Biegańska

       

      11.45

      Klasy 1 – grupy II      Wejście Frontowe

      1a – sala 107 - M. Herkowiak

      1b – sala 112 - J. Małagocka

      1c – sala 102 – E. Begiert

      1d – sala111 – M. Michalska

      1e – sala103 – E. Wszelaka

       

      11.45

      Klasy 7 – grupy II    Wejście C(między stołówka a halą sportową)

      7a – sala 208 – A. Lipiak

      7b – sala 206 – M. Krawczyk

      7c – sala 209 – V. Biegańska

       

      12.30

      Klasy 2 – I grupy     Wejście Frontowe

      2a – sala 110 – S. Warda

      2b – sala 108 – H. Thiel

      2c – sala 105 – D. Grochowa

      2d – sala 109 – E. Knach

      2e – sala 113 – Ewa Kulawiak

       

      12.30

      Klasy 6 – I grupy     Wejście C(między stołówka a halą sportową)

      6a – sala 210 – H. Kujawiak

      6b – sala 205 – A. Bielecka

      6c – sala 207 – P. Sokołowska W.

      6d – sala 213 – R. Gąska

       

      13.15

      Klasy 2 – II grupy    Wejście Frontowe

       

      2a – sala 110 – S. Warda

      2b – sala 108 – H. Thiel

      2c – sala 105 – D. Grochowa

      2d – sala 109 – E. Knach

      2e – sala 113 – Ewa Kulawiak

       

      13.15

      Klasy 6 – II grupy    Wejście C (między stołówka a halą sportową)

      6a – sala 210 – H. Kujawiak

      6b – sala 205 – A. Bielecka

      6c – sala 207 – P. Sokołowska W.

      6d – sala 213 – R. Gąska

       

      14.00

      Klasy 4 – I grupy    Wejście Frontowe

      4a – sala 204 – E. Kapluk

      4b – sala 201 – K. Sobocińska

       

      14.00

      Klasy 5 – I grupy   Wejście C(między stołówka a halą sportową)

      5a – sala 209 – Ł. Zmuda

      5b – sala 208 – A. Marciniak

      5c – aula – A. Jasińska- Bartczak

      5d – sala 207 – D. Nowak W.

      5e – sala 203 – D. Pawlak

       

      14.45

      Klasy 4 – II grupy   Wejście Frontowe

      4a – sala 204 – E. Kapluk

      4b – sala 201 – K. Sobocińska

       

      14.45

      Klasy 5 – II grupy   Wejście C(między stołówka a halą sportową)

      5a – sala 209 – Ł. Zmuda

      5b – sala 208 – A. Marciniak

      5c – aula – A. Jasińska- Bartczak

      5d – sala 207 – D. Nowak W.

      5e – sala 203 – D. Pawlak

       

      8.00

      Klasy 3 – I grupy    Wejście Frontowe

      3a – sala 103 – B. Koczorowska

      3b – sala 104 – E. Perek

      3c – sala 102 – R. Nowaczyk

      3d – sala 101 – I. Juźwiak

       

      8.45

      Klasy 3 – II grupy    Wejście Frontowe

      3a – sala 103 – B. Koczorowska

      3b – sala 104 – E. Perek

      3c – sala 102 – R. Nowaczyk

      3d – sala 101 – I. Juźwiak

       

      Świetlica

      Klasy 0  - sala 004

                     -zmiana Sali(113/110/104)

      7.00-10.30 – M. Konieczek

      10.30-12.30- S. Przybyła

      12.30 – 17.00 – M. Herkowiak

      Klasy 1-3  - czytelnia

      7.00-12.00 – A. Wika, Z. Wenska

      12.00-17.00 – B. Zboralska, A. Matysiak

       

     • Wydłużony nabór do oddziału dwujęzycznego

     • W związku z zainteresowaniem oddziałem dwujęzycznym z językiem niemieckim, który zamierzamy utworzyć od nowego roku, przedłużamy nabór i jednoczesnie infomujemy, że wnioski można składać  do 17 czerwca. Test predyspozycji językowych odbędzie sie 18 czerwca, o godzinie 12.00. Zapraszamy.

      Dyrekcja Szkoły

     • Komunikat Ministra Edukacji Narodowej

     • Do 26 czerwca br. przedłużyliśmy kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych. Jednocześnie wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, a także ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchamiamy również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego.

      W rozporządzeniu MEN podaliśmy 28 czerwca jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Data ta pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom. W praktyce jednak zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca, a od soboty, 27 czerwca uczniowie rozpoczną wakacje.

      W załączeniu przekazuję regulacje prawne oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o przekazanie tych informacji wszystkim nauczycielom z Państwa placówki oraz poinformowanie rodziców o planowanej organizacji roku szkolnego.

      Z poważaniem

      Dariusz Piontkowski

      Minister Edukacji Narodowej

     • Udostępniamy plac zabaw

     • W dniu jutrzejszym (2 czerwca) planujemy udostępnić najmłodszym mieszkańcom lokalnej społeczności - plac zabaw przy naszej szkole. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, plac będzie czynny w godzinach 17.00 - 20.00. Warunkiem korzystania będzie zachowanie dystansu społecznego, respektowanie ogólnie przyjetych norm bezpieczeństwa  i wytycznych Ministra Zdrowia. Stosowne informacje dotyczące zachowania higieny znajdą się również na ogrodzeniu placu.

      Dyrekcja Szkoły 

     • Strategia Rozwoju Gminy na lata 2021 - 2030

     • Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2021-2030.  W tym celu Urząd Gminy przygotował specjalne anonimowe ankiety przeznaczone dla mieszkańców zarówno tych dorosłych jak i młodzieży, w których mogą wypowiedzieć się na wiele tematów dotyczących życia w gminie Komorniki, m.in. warunków mieszkania, pracy, edukacji, sportu, rekreacji, kultury itp.poniższej informacji do rodziców i uczniów – mieszkańców naszej gminy, którzy mogą mieć realny wpływ na rozwój swojej gminy.

      Poniższej informacja skierowana do rodziców i uczniów – mieszkańców naszej gminy, którzy mogą mieć realny wpływ na rozwój swojej gminy.

       

      „Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

      zdajemy obecnie egzamin, do którego nikt nas nie przygotował i nie ma w nim sesji poprawkowej. To test z odpowiedzialności, solidarności i wytrwałości - dla nas jako rodzin, różnych grup zawodowych, wiekowych, społeczności lokalnych, narodu, czy globalnej wspólnoty. Skupiamy się na teraźniejszości, ale mamy świadomość, że nawet po takiej tragedii, jak pandemia koronawirusa, będzie przyszłość, na której kształt i jakość mamy wpływ.

      W wymiarze lokalnego patriotyzmu możemy uczynić to poprzez aktywny udział w tworzeniu najważniejszego dokumentu planistycznego – Strategii Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2021-2030. Każdy mieszkaniec może wypowiedzieć się za pośrednictwem ankiety na temat tego, co mu odpowiada, a czego brakuje - zarówno w stabilnej codzienności, jak i w sytuacjach kryzysowych. To anonimowe badanie pozwoli także wytyczyć najbardziej optymalne kierunki dalszego rozwoju naszej małej ojczyzny.

       

       Dla potrzeb stworzenia Strategii Rozwoju Gminy przygotowaliśmy dwie ankiety:

      Uprzejmie prosimy i gorąco zachęcamy, pomimo tych trudnych okoliczności, do poświęcenia kilku minut na wypełnienie ankiety/ankiet, a także do dzielenia się informacją o tym badaniu z innymi mieszkańcami – rodzinami i znajomymi.

      Ankiety można wypełniać do 5 czerwca 2020 r.”

     • Klasy sportowe w SP 2 w Komornikach

     • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KOMORNIKACH

      OGŁASZA NABÓR DO IV KLASY SPORTOWEJ O PROFILACH:

      • PIŁKA SIATKOWA
      • PIŁKA NOŻNA

      Szkoła od ponad 10 lat z powodzeniem prowadzi klasy sportowe, umiejętnie łącząc naukę ze sportem. Jej atutem jest wyszkolona kadra trenerska z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą.

      Plan zajęć sportowych jest harmonijnie dostosowany do planu lekcji.  

      Tygodniowy program zajęć obejmuje 4 godziny lekcji wychowania fizycznego oraz 6 godzin zajęć trenerskich.

      Baza treningowa jest atutem szkoły. Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne obiekty sportowe GOSiR Komorniki:

      - halę pełnowymiarową

      - boisko pełnowymiarowe piłkarskie z nawierzchnią naturalną

      - boisko sztuczne z oświetleniem.

       

      Chcesz, aby twoje dziecko rozwijało swoje sportowe pasje i uczyło się zdrowego trybu życia? Szkoła nr 2 w Komornikach jest gotowa sprostać tym oczekiwaniom.

      Zgłoś swoje dziecko do klasy sportowej, zapraszamy uzdolnionych sportowców z całej Gminy Komorniki.

     • Klasa dwujęzyczna

     • Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do klasy VII dwujęzycznej z językiem niemieckim. Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 już się rozpoczęła. Szczegóły znajdziecie w zakładce Rekrutacja 2020/2021 lub na stronie głównej w zakładce Klasa dwujęzyczna. Niezdecydowanych zachęcamy do obejrzenia filmu.

     • Zarządzenie 34/2019/2020

     • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia zestawu procedur funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w czasie zajęć opiekuńczo wychowawczych oraz konsultacji.