• Zarządzenie 34/2019/2020

     • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia zestawu procedur funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w czasie zajęć opiekuńczo wychowawczych oraz konsultacji.

     • Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

     • 5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce organizowany jest jako Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.Zachęcamy do refleksji, do bycia uważnym na innych wokół nas.

      10 zasad kulturalnego zachowania (źródło: niepełnosprawni.pl)

      1. Mówiąc i pisząc o osobach z niepełnosprawnością nie używaj krzywdzących określeń.
      2. Mówiąc i pisząc o osobach z niepełnosprawnością nigdy nie używaj określeń potocznych.
      3. Mówiąc i pisząc o osobach z niepełnosprawnością używaj określeń:
       osoba z niepełnosprawnością
       - osoba z niepełnosprawnością ruchową
       - osoba poruszająca się na wózku
       - osoba poruszająca się o kulach
       - osoba niewidoma  - osoba niedowidząca
       - osoba niesłysząca - osoba niedosłysząca
       - osoba głuchoniewidoma
       - osoba z niepełnosprawnością intelektualną
       - osoba z zaburzeniem psychicznym
      4. Zanim udzielisz pomocy zapytaj, czy osoba z niepełnosprawnością życzy jej sobie.
      5. Bądź taktowny w inicjowaniu kontaktu fizycznego - zanim dotkniesz osoby z niepełnosprawnością, aby jej pomóc - uprzedź ją o tym.
      6. Wózek, laska, proteza to elementy przestrzeni osobistej osoby z niepełnosprawnością - nie dotykaj ich bez potrzeby.
      7. Nie głaszcz psów przewodników i psów asystentów! Nie rozpraszaj ich uwagi! Te zwierzęta muszą być cały czas skupione, aby jak najlepiej pomóc swemu panu/pani. Zwierzęta pomagające osobom z niepełnosprawnością są dobrze wyszkolone i łagodne.
      8. Jeśli coś mówisz - zwracaj się bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. Rozmawianie tylko z jej towarzyszem, opiekunem, pomocnikiem lub tłumaczem języka migowego świadczy o ignorowaniu takiej osoby i jest wyrazem braku kultury.
      9. Reaguj uprzejmie na prośby osób z niepełnosprawnością. One się nie skarżą, ale podpowiadają ci, co mogłoby im ułatwić funkcjonowanie w pewnej przestrzeni.
      10. Jeśli nie wiesz jak się zachować wobec osoby z niepełnosprawnością - po prostu ją o to zapytaj!
     • Dyżury naszych psychologów i pedagogów

     • W miesiącu  maju (zaczynając od 5.05.2020 wtorek) nasi pedagodzy, psycholodzy i logopeda pełnią dla Państwa dyżury w szkole.
      Prosimy kontaktować się telefonicznie.
      Poniżej godziny i dni dyżurowania.

      Zapraszamy.
      Hanna Janowska - logopeda   ,                       Poniedziałki (9.00-11.00)     sala 006
      Sylwia Fuhrmann – Komar - pedagog ,           Wtorki (9.00-11.00)              sala 006
      Bogusław Kwaitkowski - pedagog  ,                Środy  (9.00-11.00)              sala 006
      Sylwia Sawicka – Zduniak - psycholog ,         Czwartki (9.00-11.00)           sala 212
      Grażyna Głębocka - psycholog  ,                    Piątki (9.00-11.00)                sala 212

     • Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych

     • Szkoła dysponuje 5 miejscami w oddziałach przedszkolnych. Wnioski na wolne miejsca w rekrutacji uzupełniającej należy złożyć w dniach 5-8 maja 2020 r. osobiście w sekretariacie szkoły (w godzinach 8.00-12.00), lub przesłać na adres mailowy: sekretariat@sp2plewiska.edu.pl (skan wniosku wraz z załącznikami).

      Dokumenty znajduja się w zakładce Rekrutacja 2020/2021/Oddział przedszkolny - dokumenty

     • Nauczanie zdalne do 24 maja 2020 r.

     • W dniu dzisiejszym, Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przedłużeniu zawieszenia zajęć w szkołach do 24 maja. Jednocześnie ogłoszono, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca, a termin dodatkowy to 7-9 lipca br.

      Jakub Szeszuła

     • Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej do klasy 1 na rok szkolny 2020/2021

     • Na podstawie § 11 b Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.

     • Wielki sukces naszego ucznia

     • Z ogromną przyjemnością informujemy, że uczeń oddziału 8, Michał Ruta, uzyskał tytuł Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego. Michał został przygotowany przez panią Elżbietę Kapluk - nauczyciela geografii. Gratulacje!

      Dyrekcja Szkoły

     • Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

     • Dużo zrowia, szczęścia i radości z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy życzy dyrekcja, grono pedagogiczne oraz wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach.

     • Nauczanie zdalne do 26 kwietnia

     • W dniu dzisiejszym - 9 kwietnia, ogłoszono, że szkoły zostaną zamknięte do 26 kwietnia. To oznacza, że nauka zdalna została przedłużona na okres po Wielkanocy. Decyzję ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Premier ogłosił też, że matury i egzaminy 8-klasistów zostały odłożone na czerwiec, ale konkretnej daty nie ma. Premier Morawiecki zaznaczył też, że zasiłek dla rodziców, którzy muszą zostać z dzieckiem zostanie przedłużony o kolejne tygodnie. Minister edukacji Dariusz Piontkowski zaapelował, żeby dodatkowy czas uczniowie wykorzystali na naukę przed maturą i egzaminami. Minister dodał, że na razie nie ma powodów by rok szkolny 2019/2020 został przedłużony.

     • Organizacja pracy podczas przerwy świątecznej

     • Informuję, że od 9 do 14 kwietnia br. jest wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia, piątek, 10 kwietnia oraz wtorek, 14 kwietnia, br. szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

      Dyrektor Szkoły, Marlena Woźniak

     • Przyjmowanie kandydatów do klasy I spoza obwodu.

     • Uprzejmie informuję, że w dniach 6 -10 kwietnia br. będzie możliwość zapisania kandydatów do klasy I spoza obwodu szkoły. Szkoła dysponuje 25 miejscami.

      Sposób składania dokumentów:

      1. Karta zgłoszenia i oświadczenia do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja.
      2. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów branych pod uwagę znajdują się w załączniku "Zasady naboru do klas 1 - rekrutacja uzupełniająca"
      3. Przyjmowanie dokumentów:
       1. mailowo - przesłanie skanu podpisanych przez obojga rodziców dokumentów na adres: sekretariat@sp2plewiska.edu.pl
       2. osobiście w godzinach 8.00-10.00 w sekretariacie szkoły (przy zgłaszaniu kandydatów do szkoły niezbędny jest  oryginał skróconego aktu urodzenia dziecka – do wglądu,   dowód osobisty rodzica - do wglądu)

      Lista kandydatów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej do klasy I zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły w dniu 16 kwietnia 2020 r.

     • Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego

     • Informujemy, iż po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, szkoła dysponuje 5 miejscami wolnymi. Wnioski na wolne miejsca w rekrutacji uzupełniającej należy złożyć w dniach 5-8 maja 2020 r. Ze względu na sytuację w kraju, o formie złożenia wniosków poinformujemy w dniu 30 kwietnia 2020 r.